​Alın Kaynağı Nedir ?

Alın kaynağı, aynıçap ve et kalınlığındaki boru ve fitinglerin basınç ve sıcaklık yardımıyla alın alına birleştirilmesi suretiyle gerçekleştirilen bir bağlantımetodudur. Alın kaynak yapılacak parçaların ağız kısımları, düzgünce tıraşlanarak erime sıcaklığına kadar ısıtılır (200-220 °C). Daha sonra da belirli bir basınçla birbirine alın alına yapıştırılır. Alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman malzemenin kendi kimyasal ve fiziksel özelliklerini bozmayacak şekilde ayarlanır. Alın kaynağımetodunda alın kaynak bölgeleri ısıtıcıüzerine belirli bir basınçla bastırılır (yanaştırma), alın kaynak sıcaklığında hemen hemen sıfır basınçta beklenir (basınçsız ısıtma) ve basınç altında birleştirilir (birleştirme). Kaliteli bir alın kaynağında bağlantıen az orijinal borunun sahip olduğu dayanıma sahiptir. Kaliteli bir alın kaynağıelde edebilmek için alın kaynak basıncı, sıcaklık ve zaman parametreleri titizlikle ayarlanmalıdır.

Alın Kaynak Prosedürü :

Yanaştırma
Basınçsız ısıtma
Isıtıcının çıkarılması
Birleştirme
Soğutma